kapłani

Proboszcz

Ks. kan. Zdzisław Przybysz

Wikariusze:

Ks. Artur Grześko

Ks. Szymon Tołkacz

 

Ks. kan. Piotr Kamiński (rezydent, pracownik Kurii Biskupiej)