kapłani

Proboszcz
ks. kan. mgr Piotr Kamiński
(pracownik Kurii Biskupiej)
(od 2.08.2021)

Wikariusz
ks. lic. mgr Piotr Ruta
(od 25.08.2021)

Rezydent
ks. mgr Zbigniew Kardasz 
(od 11.09.2022)