Żywy Różaniec

Animator (zelatorka): Kazimiera Cieślak

Ksiądz moderator: Ksiądz Proboszcz Roman Litwińczuk