Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas (PZC) to ludzie, którzy starają się, w imię Jezusa Chrystusa, pomagać mądrze  i w sposób zorganizowany ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

    Animator: Urszula Kiszkielis

    Ksiądz moderator: Ksiądz Proboszcz Roman Litwińczuk

   W miarę naszych możliwości udzielamy różnego rodzaju pomocy, doraźnej i długofalowej, jak np. pomoc żywnościowa, zakup leków itp. Prośbę o pomoc można zgłosić wolontariuszowi Parafialnego Zespołu Caritas podczas dyżuru w sali parafialnej (ul. Kasprowicza 1) w środy dwa razy w miesiącu w godz. 16:30 – 17:30.

Dyżury w roku 2019: styczeń 9 i 30/ lutym 13 i 27 / marzec

W środy od godz. 15:30 w Domu Parafialnym (ul. Kasprowicza 1) spotykają się osoby starsze – tzw. KLUB SENIORA.

    W każdą drugą niedzielę miesiąca prowadzimy zbiórkę zadeklarowanych kwot od osób tworzących Grono Wspierających Ubogich (GWU) oraz od każdego kto bez stałej deklaracji zechce wesprzeć pomoc potrzebującym.

Nr konta PZC parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze:

08 1020 5402 0000 0602 0021 1276

    Nasz PZC bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zwanego FEAD. Celem ogólnym programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej. Podprogram 2018 obejmuje okres od października 2018 do czerwca 2019. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób, których dochód nie przekracza 1402 PLN (dla osoby samotnie gospodarującej) i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. Uprawnionym do ustalania komu ta pomoc może być udzielana jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który  wydaje  skierowanie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. PZC po otrzymaniu tego skierowania realizuje pomoc żywnościową równomiernie w okresie dystrybucji.