Parafialne wspólnoty wiernych

Żywy Różaniec

Liturgiczna Służba ołtarza

Ruch Światło-Życie

Wspólnota Wiara-Światło  

Apostolat Maryjny

Przyjaciele Paradyża

Wspólnota Krwi Chrystusa

Odnowa w Duchu Świętym