Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania

 

Sakrament pokuty i pojednania – spowiedź, sprawowany jest w naszej świątyni w następującym czasie:

Niedziela: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30

Dni powszednie:

6.45 – 7.00,

9.30 – 10.00,

17.30 – 18.00

lipiec -sierpień: 9.30 – 10.00, 17.30 – 18.00